دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟ - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟دسته مدیریتفرمت پاورپوینتتعداد اسلاید32 اسلایداین فایل در زمینه” بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر استمقدمهتاریخچۀ ODهدف ODتعریف ODویژگیهای م

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:32 اسلاید
این فایل در زمینه” بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن  “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
تاریخچۀ OD
هدف OD
تعریف OD
ویژگیهای مدل پژوهش عملی OD
شباهت بهبود سازمان و بهبود مدیریت
تفاوت بهبود سازمان و بهبود مدیریت
ویژگیها و شالوده های فرآیند OD
OD  بعنوان یك فرآیند تعاملی مداوم
OD یك استراتژی هنجاری-دوباره آموزی
استراتژیهای تغییر OD
1- استراتژی تجربی-عقلایی
2- استراتژی هنجاری-دوباره آموزی
ویژگیها و شالوده های فرآیند OD
2- مفروضات و ارزشها
سیستمهای فرعی سازمان
اجزای تشكیل دهندۀ سیستم سازمانی با توجه به سه ویژگی OD و ارتباط آنها با یكدیگر