دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخابدسته مدیریت (مدیرت بازاریابیمدیریت رفتار سازمانی)فرمت پاورپوینتتعداد اسلاید 32 اسلایداین فایل در زمینه طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر استیک ای

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب
دسته: مدیریت (مدیرت بازاریابی-مدیریت رفتار سازمانی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید 32 اسلاید
این فایل در زمینه "طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
یک ایده یا ایده های متعدد؟
ایده اصلی
چگونه انجام می شود؟
شیوه انجام
زمان جلسه:
مراحل طوفان فکری
خلاقیت (creativity)- قواعد و تكنیكها
محدود کردن تعداد ایده ها
دسته بندی (categorizing) و ترکیب (combining)
رأی گیری (Voting)
رای گیری چندگزینه ای
رای گیری چندگزینه ای
درجه بندی
ارتباط ایده ها با اهداف
ساختاردهی به ایده ها
ساختاردهی بالا-به-پائین
ساختاردهی پائین-به-بالا
از ویژگی گزینه ها تا اهداف
ارزیابی و انتخاب- AHP
جمع بندی


پاورپوینتطوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب

فایل پاورپوینتطوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب ” جهت دانلود بر روی ...

پاورپوینت “ اصول و مباني مديريت ( Management …

فایل پاورپوینت “ اصول و مبانی مدیریت ( Management Principles ) ” جهت دانلود بر روی لینک های زیر ...

پاورپوینتطوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب

فایل پاورپوینتطوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب ” جهت دانلود بر روی ...

پاورپوینت “ اصول و مباني مديريت ( Management …

فایل پاورپوینت “ اصول و مبانی مدیریت ( Management Principles ) ” جهت دانلود بر روی لینک های زیر ...

پاورپوینتطوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب

فایل پاورپوینتطوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب ” جهت دانلود بر روی ...

پاورپوینت “ اصول و مباني مديريت ( Management …

فایل پاورپوینت “ اصول و مبانی مدیریت ( Management Principles ) ” جهت دانلود بر روی لینک های زیر ...