خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای + نمودار درختی - دانلودنکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در دو فایل مکمل و ارزشمند تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد، فایل اول شامل 189 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای می باشد و فایل دوم شامل 30 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مربوطه می باشد که

> قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای + نمودار درختی که در 2 فایل مکمل ، ارزشمند و کامل توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.