تحلیل آماری-مجموعه اول مقالات - دانلودمجموعه اول مقالات تحلیل آماری شامل 11 مقاله می باشد تعداد کل صفحات 220فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه حجم فایل زیپ دانلودی 550MB

> قیمت فایل فقط 2,000 تومان

مجموعه اول مقالات تحلیل آماری  شامل  11  مقاله می باشد .
تعداد کل صفحات 220
فایل کلیه مقالات pdf
لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه
حجم فایل زیپ دانلودی  5.50MB
فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :
365    بررسی تأثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخصهای عملکرد
366    اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (EFQM)
367    داده کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی
368    بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران  با استفاده از رویکرد فراتحلیل
369     ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی
370    مؤلفه های استانداردهای آماری
371     پیش بینی موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های استاندارد ایزو برپایة روش تحلیل تشخیصی
372    ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM
373    بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی)
374    بهبود فرایند QFDبه کمک تحلیل ذینفعان: ابزاری کارا برای برنامه ریزی استراتژیک ملی( مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور)
375    استانداردهای نحوه نمایش و گزارش دهی خطاهای آمار گیری