مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار به همراه مقاله اصلی - دانلودمقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار به همراه مقاله اصلیTransformational leadership and market orientation Implications for the implementation of competitive strategies and business unit performance عنوان انگلیسی مقالهعنوان فارسی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رهبری تحول

> قیمت فایل فقط 9,000 تومان

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار به همراه مقاله اصلی
Transformational leadership and market orientation: Implications for the implementation of competitive strategies and business unit performance عنوان انگلیسی مقاله:
عنوان فارسی: مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار
دسته: مدیریت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17
 
چکیده
براساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، بویژه دیدگاه مبتنی بر شایستگی و داشتن صلاحیت در ایجاد استراتژی، مولفین یک مدل کامل از منابع، مزیتهای رقابتی و زنجیره عملکرد شرکت را توسعه داده و مورد بررسی قرار داده اند. اصل موضوع مدل رهبری تحول آفرین و بازارگرایی برای مدیریت به ترتیب مبتنی بر شایستگی مدیریتی و شایستگی تحول آفرینی می باشند. این شایستگی ها باید به بازار هدایت شوند و از طریق استراتژی های رقابتی مانند استراتژی های تمایز در نوآوری، تمایز در فعالیتهای بازاریابی و رهبری هزینه به مزیت های رقابتی تبدیل شوند. در حقیقت این مزیتهای رقابتی به ایجاد ماتریس عملکردی متفاوت شرکتها به صورت کارایی و اثربخشی کمک می کنند. مولفین بعضی از مفهوم های استراتژی رقابتی را با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر منابع (شایستگی و صلاحیت ) همراه با مفهوم های مدیریتی مورد بحث قرار می دهند.
کلمات کلیدی: جهت گیری بازار، دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر شایستگی، مزایای موقعیتی، رهبری تحول آفرین، استراتژی رقابتی


مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی:مفهوم هایی ...

... مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار با مقاله اصلی ...

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی ...

... کسب وکار به همراه مقاله ... شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل ...

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی ...

... شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل ... کسب وکار به همراه مقاله ...

ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای ...

... مفهوم هایی برای تکمیل ... مقاله رهبری تحول آفرین و ... و عملکرد واحدهای کسب وکار ...

رهبری تحول گرا - پایان نامه و مقاله

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: ... رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار ...

ترجمه مقاله رهبری تحول گرا و بازارگرایی: استراتژی های ...

... رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل ... و عملکرد واحدهای کسب وکار ...

مقاله ترجمه شده با موضوع رهبری تحول آفرین و بازارگرایی ...

... رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل ... عملکرد واحدهای کسب وکار ...

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - دانلود مقاله

... رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد ...

بازارگرایی - پایان نامه و مقاله

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: ... رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار ...

رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل ...

رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل ... و عملکرد واحدهای کسب وکار ...