جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.10 - دانلودجزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 210تعداد کل صفحات 287فایل جزوه آموزشی PDFحجم فایل 545KB

> قیمت فایل فقط 1,500 تومان

جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.10
تعداد کل صفحات 287
فایل جزوه آموزشی PDF
حجم فایل  4.24M
فصل اول : آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد
فصل دوم : آشنایی با سازمان و تشکیلات
 فصل سوم  : آشنایی با عوامل حقوقی
فصل چهارم : آشنایی با ورود اطلاعات کارکنان
فصل پنجم :  آشنایی با مرکز هزینه
فصل ششم  : آشنایی با اطلاعات پایه
فصل هفتم  : آشنایی با محاسبات حقوق و دستمزد
فصل هشتم  : آشنایی با اطلاعات کنترلی 
فصل نهم : آشنایی با گزارشات
فصل دهم : آشنایی با اسناد حقوقی