جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 - دانلودجزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 27تعداد کل صفحات 207فایل جزوه آموزشی PDFحجم فایل 455MB

> قیمت فایل فقط 4,400 تومان

جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7
تعداد کل صفحات 207
فایل جزوه آموزشی PDF
حجم فایل  4.55MB
فصل اول : آشنایی با سیستم تدارکات داخلی
فصل دوم : اطلاعات پایه
فصل سوم  : آشنایی با عملیات جاری سیستم تدارکات داخلی
فصل چهارم : گزارشات سیستم تدارکات داخلی