طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ - دانلوداز نظر كاشت و مصرف چای، چیـن اولین محلی است كه این گیاه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسیده است از این كشور ، چای به سایر نقاط عالم برده شده است و در مجموع كاشت چای شروع شده و به طرف سواحل اقیانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چای توسعه یافته و هندوستان و هند و چین و جزایر اندونزی رسیده است ب

> قیمت فایل فقط 2,000 تومان

به هر حال چای از هر نقطه ای كه شیوع و ترویجش آغاز گردیده باشد یك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن این كه به عنوان آشامیدنی اساسی مطرح و برای رفع تشنگی و خستگی و راحتی خاطر و اعصاب مفید است.
        روش تولید:
    در این روش نخست توسط دستگاه سورتر، طبقه بندی و گردگیری می‌شود و سپس در مخلوط كن، مخلوط می‌گردد و آنگاه به سیلو منتقل شده و از آنجا به دستگاهها شارژ می‌شود، در دستگاه مربوطه چای به میزان مورد نیاز توسط سلیفون مربوطه Sealing شده و سپس توسط كارگر در جعبه قرار می‌گیرد و بعد به داخل كارتن گذاشته می‌شود.
   توجیه اقتصادی طرح :
 
   الف – سرمایه گذاری ثابت :
 
   الف – 1 ) زمیـن :
  
   
 
 الف – 2 ) محوطه سازی :
 
2
3
4
دیواركشی
خیابان كشی
پاركینگ و فضای سبز
 180مترمربع
100مترمربع
200مترمربع
70
25
30
6/12
5/2
6
   
 
 
319


طرح توجیهی رایگان و طرح کارآفرینی - طرح توجیه فنی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی بگ. طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته ...

دانلود پروژه و طرح های توجیهی رایگان - مالی و اقتصادی بسته ...

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی بگ. چکیده: از نظر کاشت و مصرف چای، چیـن ...

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی بگ دانلود چای تی بگ مقاله چای تی بگ طرح ...

طرح توجیه فنی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی،دانلود طرح توجیهی،طرح توجیهی رایگان، طرح توجیهی بسته ...

طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ

طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ. توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (bp) بسته بندی چای ...

طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ

طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ ... طرح توجیه فنی ، مالی و ... طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی ...

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی بگ

... مالی و اقتصادی بسته بندی ... و اقتصادی بسته بندی چای تی ... طرح توجیه فنی ، مالی و ...

طرح توجیهی بسته بندی چای تی- بگ - دانلود طرح

موضوع طرح : بسته بندی چای تی-بگ ... و اقتصادی شربت اینورت طرح توجیهی فنی و اقتصادی ...

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی بگ

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی بگ. نرم افزار آموزشی - آموزش زبان - نرم ...

طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ | طرح توجیهی

بسته بندی چای, بسته بندی چای تی بگ, ... طرح توجیهی تولید و بسته ... فنی ، مالی و اقتصادی : ...