گلستان سعدی - دانلودارجمندترین كتاب نظم فارسی شاهنامه فر دوسی است و زیباترین كتاب نثر ، گلستان سعدی و این هر دو كتاب به سبب همین كه پسندیده خاص و عام شده در دست و پای مردم افتاده و گرفتار دستبرد نویسندگان و خوانندگان گردیده چنانكه من چندین سال به اندازه ای كه توانستم جست و جو كردم و سر انجام نا امید شدم از اینكه از این دو كتاب نسخه ای بیابم كه بتوان گفت مطابق آن است

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

گلستان كه اینك منظور نظر ماست ، چنین می نماید كه از اوایل امر و شاید از روزگار خود شیخ سعدی در استنساخ دچار تحریف و تصرف شده و دیرگاهی است كه ادبا به این معنی برخورده اند جز اینكه تا این اواخر ذهنها همواره متوجه بود به اینكه در استنساخ سهو و غلط رفته است ولیكن تامل در نسخه های فراوان قدیم و جدید معلوم می دارد كه بسیاری از تحریفها عمدی بوده و هر كس گلستان را نوشته یا نویسانده است آن را موافق ذوق و سلیقه خویش ساخته است چنانكه شاید دو نسخه خطی از این كتاب یافت نشود كه تماماً با یكدیگر مطابق باشند .
اینجانب از اول عمر می دیدم و می شنیدم كه مغلوط بودن گلستان مورد توجه اهل فضل و ادب گردیده و تصحیح این كتاب گرابها از اموری است كه آرزوی آن را در دل می پرورانند ولیكن غالباً از این نكته غافل بودند كه این كار به حدس و قیاس و به قوت فضل و سواد و ذوق و سلیقه میسر نیست و چاره منحصر آن است كه نسخه های قدیمی كه نزدیك به زمان شیخ بزرگوار نوشته شده و كمتر گرفتار دستبرد و تصرف نویسندگان گردیده باشد به دست آید و ماخذ قرار داده شود .
 
254


گنجور » سعدی » گلستان

دیباچه. باب اول در سیرت پادشاهان. باب دوم در اخلاق درویشان. باب سوم در فضیلت قناعت. باب ...

گنجور » سعدی » گلستان » دیباچه

ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین رفته و قصب الجیب ...

حکایت های گلستان سعدی به قلم روان

گلستان کتابی است که سعدی یک سال پس از اتمام بوستان، کتاب نخستش، آن را به نثر آهنگین ...

بازنویسی حکایت گلستان سعدی ، بازآفرینی حکایتی از گلستان سعدی

بازنویسی حکایت گلستان سعدی بازآفرینی حکایتی از گلستان سعدی حکایت از گلستان سعدی با ...

حکایت های گلستان سعدی: باب هفتم، – حکایت 3

باب اول گلستان, باب پنجم در عشق و جوانی, باب دوم, باب دوم حکایت های گلستان, باب دوم ...

حکایت هایی از گلستان سعدی [آرشيو] - P30World …

گرچه از بیوگرافی سعدی در تایپیکهای دیگه مطلب هست ولی لازم میدونم در اینجا هم به طور ...

دانلود دیوان حافظ و گلستان سعدی

Funny Pictures, عکس های خنده دار ... جوک، عکس، SMS: Jokes, Funny Pictures, Humour and more... جک، اس ام اس، طالع ...

بهار،در گلستان سعدی - farda.org

دستگیر نایل بهار،در گلستان سعدی چنانکه آگاهی داریم ...

دانلود کتاب گلستان سعدی - p30download.com

کتاب گلستان سعدی نوشته ی سعدی شیرازی می باشد که با نثر مسجع نوشته شده است

حکایتی زیباو خواندنی از گلستان سعدی

بازرگانی را دیدم كه صد وپنجاه شتر بار داشت وچهل بنده خدمتكار شبی در جزیره كیش مرا به ...

حکایتی زیباو خواندنی از گلستان سعدی

بازرگانی را دیدم كه صد وپنجاه شتر بار داشت وچهل بنده خدمتكار شبی در جزیره كیش مرا به ...

3Jokes . com - جوک، اس ام اس و عکس های خنده دار

Jokes, Funny Pictures, Humor and more... ... 3Jokes . com. جوک، اس ام اس و عکس های خنده دار Jokes, Funny Pictures, Humor and more...

مرکز سعدی شناسی

تخلص‌ سعدي‌ محمد ابراهيم‌ باستاني‌ پاريزي‌ خدايا گر تو سعدي‌ را براني ‌شفيع‌ آرد ...

شعر نو : سعدی - در اخلاق و موعظه

شاعر: سعدی, شعر: در اخلاق و موعظه, دفتر: مواعظ (رباعیات), آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست ...

گنجور » سعدی » گلستان

دیباچه. باب اول در سیرت پادشاهان. باب دوم در اخلاق درویشان. باب سوم در فضیلت قناعت. باب ...

گنجور » سعدی » گلستان » دیباچه

ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین رفته و قصب الجیب ...

حکایت های گلستان سعدی به قلم روان

گلستان کتابی است که سعدی یک سال پس از اتمام بوستان، کتاب نخستش، آن را به نثر آهنگین ...

بازنویسی حکایت گلستان سعدی ، بازآفرینی حکایتی از گلستان سعدی

بازنویسی حکایت گلستان سعدی بازآفرینی حکایتی از گلستان سعدی حکایت از گلستان سعدی با ...

حکایت های گلستان سعدی: باب هفتم، – حکایت 3

باب اول گلستان, باب پنجم در عشق و جوانی, باب دوم, باب دوم حکایت های گلستان, باب دوم ...

حکایت هایی از گلستان سعدی [آرشيو] - P30World …

گرچه از بیوگرافی سعدی در تایپیکهای دیگه مطلب هست ولی لازم میدونم در اینجا هم به طور ...

دانلود دیوان حافظ و گلستان سعدی

Funny Pictures, عکس های خنده دار ... جوک، عکس، SMS: Jokes, Funny Pictures, Humour and more... جک، اس ام اس، طالع ...

بهار،در گلستان سعدی - farda.org

دستگیر نایل بهار،در گلستان سعدی چنانکه آگاهی داریم ...

دانلود کتاب گلستان سعدی - p30download.com

کتاب گلستان سعدی نوشته ی سعدی شیرازی می باشد که با نثر مسجع نوشته شده است

حکایتی زیباو خواندنی از گلستان سعدی

بازرگانی را دیدم كه صد وپنجاه شتر بار داشت وچهل بنده خدمتكار شبی در جزیره كیش مرا به ...