100 ها طرح ومجوزات ایجاد کارخانجات - دانلود****با انجام کارهای کم هزینه به راحتی می توانید «رئیس خود بودن» را تجربه کنید****ویژگی های طرح های زیرریسک بسیار کمسود اوری بالامشاوران و متخصصان ما نیازهای شما را دسته بندی و اولویت بندی نموده اند و مراحل کار تا حصول نتیجه ی مطلوب را انجام داده اند این طرح های توجیهی شامل فصل های خلاصه ی طرح توجیهی ، معرفی محصول طرح کسب و کار ، م

> قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 
****با انجام کارهای کم هزینه به راحتی می توانید «رئیس خود بودن» را تجربه کنید.****
 
ویژگی های طرح های زیر=ریسک بسیار کم+سود اوری بالا
 
 
 
مشاوران و متخصصان ما نیازهای شما را دسته بندی و اولویت بندی نموده اند و مراحل کار تا حصول نتیجه ی مطلوب را انجام داده اند ::::
 
این طرح های توجیهی شامل فصل های : خلاصه ی طرح توجیهی ، معرفی محصول طرح کسب و کار ، مطالعات فنی مهندسی و اقتصادی طرح زودبازده تجاری ، محاسبات مالی و اقتصادی توجیهی طرح کسب و کار کارآفرینی و محاسبه ی شاخص های مالی بیزنس پلن business plan زودبازده و اشتغال زا است.
جزئیات فصل ها :  ( برای هر طرح به صورت جداگانه میباشد)
_ خلاصه ی طرح های توجیهی فنی و اقتصادی
_ معرفی محصول طرح کسب و کار اشتغالزا ( business plan )
_  مطالعات فنی و مهندسی طرح توجیهیبرسی های مالی و اقتصادی طرح کسب و کار توجیهی ( گزارش گیری مالی پروژه کارآفرینی ) :::
آ- معرفی محصول طرح و برنامه ی تولید سالانه طرح توجیهی کارآفرینی
پ- برآورد مقداری و ریالی مواد اولیه طرح
ت- بر آورد مقداری و ریالی انرژی مورد نیاز طرح
ث- برآورد هزینه های نیروی انسانی , ماشین آلات تولیدی و تجهیزات عمومی , وسائط نقلیه ی عمومی و وسایل حمل و نقل,لوازم و اثاثیه اداری,زمین ساختمان و محوطه سازی
و هزینه های قبل از بهره برداری
ج- برآورد سرمایه ی ثابت و در گردش و سرمایه گذاری کل طرح تجاری
چ- برآورد هزینه های استهلاک,هزینه های غیر عملیاتی و عملیاتی , نگهداری و تعمیرات(نت) , هزینه های ثابت و متغیر و کل تولید
ح- محاسبه ی قیمت تمام شده و برآورد قیمت فروش محصول
 
 
_  محاسبه ی شاخص های مالی طرح توجیهی  ::::
آ- محاسبه ی فروش کل و سود سالانه طرح توجیهی
ب- محاسبه ی هزینه ی نقطه ی سر به سر و درصد تولید در نقطه سر به سر
پ- محاسبه ی زمان برگشت سرمایه , نرخ بازگشت سرمایه , سالهای بازگشت سرمایه
ت- محاسبه حقوق سرانه , فروش سرانه , سطح زیر بنای سرانه , سرمایه گذاری ثابت سرانه
ج- نسبت ارزش افزوده ی ماشین آلات تولیدی , درصد کارکنان تولیدی به کل کارکنان
چ- نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت طرح کارآفرینی
ح- محاسبه ی شاخص های بهره وری طرح تجاری
خ- نسبت سود به فروش و سود به سرمایه ی ثابت طرح توجیهی
د- خلاصه ی جدول سود و زیان پروژه fesibility study
http://apkandroyd.wada.ir/post/1118
 
****با انجام کارهای کم هزینه به راحتی می توانید «رئیس خود بودن» را تجربه کنید.****
 
ویژگی های طرح های زیر=ریسک بسیار کم+سود اوری بالا
 
 
 
مشاوران و متخصصان ما نیازهای شما را دسته بندی و اولویت بندی نموده اند و مراحل کار تا حصول نتیجه ی مطلوب را انجام داده اند ::::
 
این طرح های توجیهی شامل فصل های : خلاصه ی طرح توجیهی ، معرفی محصول طرح کسب و کار ، مطالعات فنی مهندسی و اقتصادی طرح زودبازده تجاری ، محاسبات مالی و اقتصادی توجیهی طرح کسب و کار کارآفرینی و محاسبه ی شاخص های مالی بیزنس پلن business plan زودبازده و اشتغال زا است.
جزئیات فصل ها :  ( برای هر طرح به صورت جداگانه میباشد)
_ خلاصه ی طرح های توجیهی فنی و اقتصادی
_ معرفی محصول طرح کسب و کار اشتغالزا ( business plan )
_  مطالعات فنی و مهندسی طرح توجیهیبرسی های مالی و اقتصادی طرح کسب و کار توجیهی ( گزارش گیری مالی پروژه کارآفرینی ) :::
آ- معرفی محصول طرح و برنامه ی تولید سالانه طرح توجیهی کارآفرینی
پ- برآورد مقداری و ریالی مواد اولیه طرح
ت- بر آورد مقداری و ریالی انرژی مورد نیاز طرح
ث- برآورد هزینه های نیروی انسانی , ماشین آلات تولیدی و تجهیزات عمومی , وسائط نقلیه ی عمومی و وسایل حمل و نقل,لوازم و اثاثیه اداری,زمین ساختمان و محوطه سازی
و هزینه های قبل از بهره برداری
ج- برآورد سرمایه ی ثابت و در گردش و سرمایه گذاری کل طرح تجاری
چ- برآورد هزینه های استهلاک,هزینه های غیر عملیاتی و عملیاتی , نگهداری و تعمیرات(نت) , هزینه های ثابت و متغیر و کل تولید
ح- محاسبه ی قیمت تمام شده و برآورد قیمت فروش محصول
 
 
_  محاسبه ی شاخص های مالی طرح توجیهی  ::::
آ- محاسبه ی فروش کل و سود سالانه طرح توجیهی
ب- محاسبه ی هزینه ی نقطه ی سر به سر و درصد تولید در نقطه سر به سر
پ- محاسبه ی زمان برگشت سرمایه , نرخ بازگشت سرمایه , سالهای بازگشت سرمایه
ت- محاسبه حقوق سرانه , فروش سرانه , سطح زیر بنای سرانه , سرمایه گذاری ثابت سرانه
ج- نسبت ارزش افزوده ی ماشین آلات تولیدی , درصد کارکنان تولیدی به کل کارکنان
چ- نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت طرح کارآفرینی
ح- محاسبه ی شاخص های بهره وری طرح تجاری
خ- نسبت سود به فروش و سود به سرمایه ی ثابت طرح توجیهی
د- خلاصه ی جدول سود و زیان پروژه fesibility study
 
http://apkandroyd.wada.ir/post/1118