آموزش تصویری ساخت فونداسیون مرکب با نرم افزار سیف(قسمت اول) - دانلودپی، شالوده یا فونداسیون۱ (به انگلیسی Foundation) بخشی از ساختمان است که وظیفهٔ انتقال نیرو از ستونها به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده، بافت لایه هاو نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه میتوان تیپ و ابعادشالوده راانتخاب و مشخص نمود عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی د

> قیمت فایل فقط 1,000 تومان

safepaymorakab
آموزش تصویری ساخت پی مرکب با نرم افزار سیف(قسمت اول)
Making composite video training foundation

پی مرکب

پی‌هایی که بار دو تا چهار ستون را حمل می‌نمایند:این پی‌ها می‌توانند برحسب نظر مهندس محاسب مستطیلی-یا حتی ذوذنقه‌ای انتخاب شوند.